DADES DEL NOU SOCI:
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça:
CP:
Localitat:
Telčfons:
E-mail:
Quota 20€/any
Associació Sardanista Vilassar de Mar